Historie:

 

KAB Fonden er stiftet af KAB i 1950 under navnet KAB’s Almennyttige Legat.

 

Ved en vedtægtsændring i 1988 tog Legatet på baggrund af ændringer i lovgivningen navneforandring til KAB’s Almennyttige Fond.

 

Fra 1994 kaldes fonden blot KAB Fonden.

 

Fondens kapital er siden stiftelsen forøget ved forrentning af egenkapitalen.

 

 

 

Vedtægtsmæssige formål:

 

Fondens formål er efter vedtægterne følgende:

 

“Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer indenfor bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.”

 

Fonden udgiver ikke oversigter over støttede projekter, men som et af projekterne kan nævnes evalueringen af Bedre Billige Boliger, der er gennemført i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Kubenfonden.

 

 

 

Idégrundlag

 

KAB Fonden arbejder med almennyttigt sigte.

 

KAB Fonden yder støtte til udvikling, forbedring og forandring i dansk boligbyggeri og boligforvaltning samt til dansk og international dialog.

 

KAB Fonden støtter projekter og aktiviteter, der er præget af kreativ idéudvikling, fængslende formidling og udviklende dialog.

 

 

 

Vision

 

At KAB Fonden er med til at præge udviklingen af og debatten om boligforvaltning og boligbyggeri i Danmark og i udlandet.