Prisopgave om sociale fællesskaber i almene boligområder.

KAB Fonden udskriver en prisopgave for studerende. Temaet for prisopgaven er ”Sociale fællesskaber i almene boligområder”, og formålet er at øge de unge studerendes opmærksomhed på de mange udviklingsopgaver, som i dag knytter sig til den almene sektor. Herunder hvordan man ved god planlægning kan understøtte udviklingen af velfungerende fællesskaber.

Tværfaglighed

Det er KAB Fonden, som står for den faglige afvikling af prisopgaven. Fonden har indgået et samarbejde med fem institutter ved KU, RUC og AAU om, at prisopgaven udbydes blandt deres studerede. Det omfatter studieretninger inden for sociologi, antropologi og sociale indsatser.

 

”Sociale fællesskaber er et område, som går på tværs af flere discipliner, og vi håber med de fem inviterede institutter at få nogle besvarelser, som forholder sig til problemstillingen med forskellige indfaldsvinkler”, fortæller Ellen Højgaard Jensen, formand for KAB Fonden og en del af bedømmelsesudvalget.

Gode bomiljøer

KAB fylder 100 år i 2020 og prisopgaven har tæt sammenhæng med KAB’s mission om at skabe rammer for et godt liv.

”I den almene sektor er vores hovedopgave ikke blot at levere gode boliger til en overkommelig husleje. Vi skal også sikre gode bomiljøer, hvor mennesker mødes og fællesskaber trives. Det vil vi med denne prisopgave skabe opmærksomhed om blandt de studerende og udfordre dem til at komme med de nye generationers svar på”, siger byggedirektør i KAB, Rolf Andersson, og supplerer: ”Udover mange visionære besvarelser kan prisopgaven forhåbentligt også føre til, at flere studerende efter endt uddannelse overvejer at søge arbejde i den almene sektor”.

Praktisk info

Konkurrencen udskrives den 25. september og besvarelserne skal være modtaget inden udgangen af januar 2020. De formelle krav til besvarelsen kan findes på www.kabfonden.dk Bedømmelsen foregår i februar og præmien på 100.000 kroner overrækkes ved et arrangement i maj 2020.

I bedømmelsesudvalget deltager:

  • Ellen Højgaard Jensen, cand.scient.geograf, formand for KAB Fonden.
  • Stine Konradi, konsulent, cand.scient.pol., Konradi – livet i og mellem husene
  • Rikke Skovgaard Nielsen, sociolog, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.

De deltagende institutter er:

  • Sociologisk Institut, KU.
  • Institut for Antropologi, KU
  • Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
  • Statens Byggeforskningsinstitut, AAU.

Flere oplysninger kan findes på www.kabfonden.dk

KAB Fonden er stiftet af KAB i 1950. Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer inden for bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.