Fremtidig Bæredygtighed i Almene Boliger
KAB Fonden i samarbejde med Det Kongelige Akademi
Prisopgave 2023


Kære Studerende på Videregående Uddannelser i Danmark
I inviteres til at deltage i KAB Fondens Prisopgave 2023 om fremtidig bæredygtighed i
almene boliger. Prisopgaven er stillet for at få bæredygtige potentialer i almene boliger og
deres omgivelser belyst.


De almene boliger har en enestående position herhjemme. De udgør en stor del af den
samlede boligmasse, og knap hver femte dansker bor i en. Almene boliger har til hensigt
at være for alle på tværs af sociale, økonomiske og kulturelle forhold – og til at være
drevet efter beboerdemokratiske principper og uden profit for øje. Derved kan de på flere
måder blive en drivkraft i udviklingen henimod et bæredygtigt samfund.


Med prisopgaven er vi interesseret i at høre om, hvad I opfatter som udfordringerne og
kvaliteterne i almene boliger, hvad I ser af latente muligheder i dem, og hvordan I mener,
at de kan bidrage til bæredygtige forandringer i de kommende år.


Bæredygtighed skal her forstås bredt ud fra FN’s Verdensmål og relatere specifikt til
almene boliger og deres omgivelser. Det er ønsket at få belyst forskellige aspekter af
almene boliger og på forskellige måder. Det kan være fra de store linjer til den lille detalje,
fra et øjeblik til en længere årrække, og fra nord til syd, øst til vest.


Aktive studerende på videregående uddannelser i Danmark kan deltage i prisopgaven,
enten individuelt eller i grupper. Vi er interesseret i at høre fra alle relevante fagområder.


Besvarelsen skal omhandle fremtidig bæredygtighed i almene boliger og deres omgivelser
i Danmark. Den kan være reflekterende, strategisk, drømmende, visionær og meget andet.
Besvarelsen skal være udarbejdet af den eller dem, som indsender materialet, og kan
indeholde tekst og visuelt materiale.


En besvarelse skal være på én A3-side i lavformat. Den må ikke indeholde navnene på den
eller dem, som har udarbejdet opgaven. Det anbefales, at tekst ikke er mindre end 11
punkt. Siden skal afleveres digitalt som PDF, og der må ikke være flere sider i samme fil.
Filen skal navngives med en femcifret tal- og bogstavkombination efter eget valg.


Besvarelsen skal sendes som bilag i en mail til med teksten
”Prisopgave” i emnefeltet. I mailen skal der stå 1) den samme femcifrede tal- og
bogstavkombination som filen er navngivet med, 2) fuldt navn på den eller dem, som har
lavet besvarelsen, 3) videregående uddannelsesinstitution, som den eller de er tilknyttet,
og 4) telefonnummer på den kontaktperson, som sender mailen.


Prisopgaven skal være modtaget senest mandag den 26. juni 2023 kl. 12.00.


Der er en samlet præmiesum på 80.000 kr. Heraf tildeles en førstepræmie på mindst
20.000 kr., og ingen præmier vil være på under 5.000 kr. Vinderne vil blive kontaktet
senest i uge 41 og derefter blive annonceret og vist på KAB Fondens hjemmeside.
Studieaktivitet i foråret 2023 vil blive bekræftet på uddannelsesinstitutionen for vinderne.

 

Bedømmelsesudvalget består af Claus Bech-Danielsen, Professor, Aalborg Universitet og KAB Fonden, Jens Elmelund, Adm. Direktør, KAB, Connie Hedegaard, Bestyrelsesformand, Concito, Morten Pape, Forfatter, Kirsten Persson, Beboer og Bestyrelsesformand, Tubberupvænge 1 og Michael Asgaard Andersen, Lektor, Det Kongelige Akademi.


I forbindelse med prisopgaven vil der blive afholdt en eller flere forelæsninger på Det
Kongelige Akademi i København. Programmet vil blive annonceret på www.kglakademi.dk


Spørgsmål angående prisopgaven kan rettes til indtil den 19. juni
2023.

Link til beskrivelse af prisopgave: https://kglakademi.dk/nyheder/prisopgave-baeredygtighed-i-alment-boligbyggeri


Vi håber, at I vil være med til at præge de bæredygtige forandringer i almene boliger ved
at deltage i KAB Fondens Prisopgave 2023.


Med venlig hilsen


KAB Fonden og Det Kongelige Akademi