Bestyrelse:

Formand Hans Kristensen, der i mange år har beskæftiget sig med boligforhold.

Næstformand Ellen Højgaard Jensen, der også er direktør for Dansk Byplanlaboratorium.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

John Olsen, også bestyrelsesmedlem i KAB.

Niels-Jørgen Aagaard, også institutdirektør på DTU.

Jakob Brandtberg Knudsen, også fagleder på kunstakademiets Arkitektskole.

Anette Ågård Nielsen, også bestyrelsesmedlem i KAB.

Rolf Andersson, også byggedirektør i KAB.

 

Direktion:

Erik Christiansen