Ansøgning

KAB Fonden yder støtte til følgende hovedformål:

 • Byggeriets kvalitet og produktivitet
 • Ældre og handicappedes boligforhold.
 • Udvikling af bydele og boligområder.
 • Byomdannelse, byfornyelse samt by- og boligforbedring.
 • Byggeriets og boligsektorens internationalisering

Ved vurderingen af ansøgninger lægges der vægt på:

 • aktualitet, d.v.s. projekter, der er aktuelle i den offentlige debat på f.eks. boligområdet. Med aktualitet forstås også projekter, som må forventes at få aktualitet indenfor en overskuelig fremtid.
 • kvalitet, der bør være tale om opgaver/problemer/aktiviteter, der behandler emner set i en mere favnende kontekst.
 • betydning, hvilket indebærer, at fondens bevilling skal have væsentlig betydning for projektets realisering
 • alsidighed, det bør sikres, at samtlige støtteområder repræsenteres, men med opfyldelse af aktualitet og alsidighed.
 • størrelse, det tilstræbes at der én gang om året udloddes et større beløb til et enkelt projekt, afhængigt af vurderingen af de konkrete ansøgninger.

Råd og vink:

 • understreg det støtteområde, som ansøgningen falder indenfor.    
 • fonden støtter ikke lønrelaterede udgifter.
 • fonden tilhører de mindre fonde, og vore uddelinger ligger typisk mellem 10-30.000 kr. pr. uddeling.

Rejselegater eller lignende til studerende:

Bemærk, at fonden ikke yder støtte til studerende.

Ansøgning indsendes til fonden på særligt ansøgningsskema, der kan downloades her, eller rekvireres fra sekretariatet.

Sekretariatet

KAB Fonden

Blytækkerporten 2, 2

2650  Hvidovre