Vedtægtsmæssige formål:

 

Fondens formål er efter vedtægterne følgende:

 

“Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer indenfor bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter.”

 

Fonden udgiver ikke oversigter over støttede projekter, men som et af projekterne kan nævnes evalueringen af Bedre Billige Boliger, der er gennemført i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Kubenfonden.