1. september 2019

Fondens priskonkurrence 2019-20 – bedømmelseskriterier.

Dommerkomiteen har fastlagt følgende bedømmelseskriterier, idet de gult markerede er de væsentligste:

  • originalitet: besvarelsen skal indeholde nytænkning baseret på den studerendes egne refleksioner – originalitet – og må gerne teoretisere i sammenhæng med en obligatorisk praksisorienteret beskrivelse. Det forudsættes, at det/de sociale fællesskab(-er), der beskrives, er belyst i teoretisk sammenhæng. Der er mulighed for indsamling af empiri, der kan virke inspirerende i besvarelsens konklusioner og/eller anbefalinger.
  • anvendelighed: besvarelsen skal afspejle virkeligheden og skal kunne anvendes i praksis f.eks. ved at indeholde en række anbefalinger.
  • udvise kendskab til rammevilkår: det forudsættes, at den studerende har kendskab til den almene boligsektors sociale fællesskaber, der beskrives, og at dette kendskab fremgår tydeligt af besvarelsen.
  • aktualitet: besvarelsen bør omhandle en beskrivelse af sociale fællesskaber af en bredere relevans i den almene boligsektor og/eller af aktuel karakter dvs. relateret til aktuelle behov i sektoren.
  • klarhed: besvarelsen skal være formuleret klart og forståeligt for en bredere kreds af læsere (dvs. læsere uden forhåndsforudsætninger i forhold til teori og metode eksempelvis).

Formalia:

Dommerkomiteen har fastlagt følgende formalia:

Besvarelsen skal indeholde 20 siders tekst med 2.400 anslag pr. side inkl. mellemrum – ekskl. illustrationer, fotos og lignende.

Forsiden af besvarelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • navn, adresse, telefonnr. og e-mail-adresse
  • studie samt oplysninger om, hvor langt den pågældende er i studiet, og
  • antal anslag i besvarelsen.

Det er en forudsætning, at prisvinderen sammen med dommerkomiteen og før prisoverrækkelsen udarbejder:

  • oplæg til kronik til publicering i et dagblad eller andet sted og
  • en powerpointpræsentation af besvarelsen.

Deltagere:

Deltagerne skal være studerende ved et af de nævnte institutter eller tilgrænsende fag. Besvarelser fra færdige kandidater vil ikke blive taget i betragtning. Indleveringen må godt være en sammenskrivning af en allerede indleveret opgave, og det kan både være 1 enkelt forfatter eller en gruppe studerende, der afleverer.

 

Præmiering:

Præmien er på 100.000 kr. for den vindende besvarelse, uanset om en eller flere har udarbejdet besvarelsen. Præmien uddeles som et rejselegat.

 

Indlevering:

Besvarelserne sendes til .

 

Rettigheder:

Deltageren har ansvaret for, at den indleverede besvarelse/kronik/præsentation ikke krænker andres rettigheder f.eks. ved anvendelse af fotos og diagrammer eller ved udeladelse af kildehenvisning.

Deltageren beholder ophavsrettighederne til besvarelsen/kronikken/præsentationen, men giver ved sin indlevering KAB Fonden tilladelse til at gøre disse offentligt tilgængelige på fondens hjemmeside og tilgængeliggøre dem på andre websites, uden at der betales vederlag herfor. Derudover kan KAB Fonden citere eller uddrage dele af besvarelsen til brug for foredrag, publikationer eller præsentationsmateriale, uden at der betales vederlag herfor. Såfremt besvarelsen m.m. ved KAB Fondens foranstaltning publiceres på anden måde end de nævnte, kan dette ske uden betaling af vederlag herfor.

 

FAQ

På fondens hjemmeside - www.kabfonden.dk - oprettes en selvstændig hjemmeside med besvarede spørgsmål vedrørende konkurrencen.

Deltagerne kan fra 25. september 2019 til 1. december 2019 stille spørgsmål til konkurrencens indhold m.m. via . Spørgsmålene sendes til bedømmelseskomiteen, der sender komiteens svar til Erik Christiansen (), der offentliggør svarene på hjemmesiden.