Prisopgave for studerende!

Fremtidens sociale fællesskaber i danske boligområder
Hvad ved vi om sociale fællesskaber i almene boligområder – på godt og ondt? Og hvordan kan vi bruge denne viden til at skabe fremtidens sociale fællesskaber?

KAB Fonden uddeler 100.000kr. for bedste besvarelse

Hvordan forandrer nutidens fællesskaber sig? Hvordan rummer fællesskaber forskellige befolkningsgrupper? Hvordan påvirker de fysiske omgivelser fællesskaberne? Og hvad betyder kriser som den højaktuelle Corona for vores fællesskaber?

Spørgsmålene er mange, men sikkert er det, at sociale fællesskaber mellem beboere længe har været og vil være en præmis for, at velfærden og det lokale beboerdemokrati i boligområderne fungerer nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at få nye generationers vidensbaserede svar på, hvordan vi sikrer de gode bomiljøer.

Hvem kan deltage i konkurrencen?
Sociale fællesskaber er et område, som går på tværs af flere discipliner. Derfor er forskellige institutter og studieretninger inviteret til at deltage for at få besvarelser, der forholder sig til problemstillingen med forskellige indfaldsvinkler.

 

KAB Fonden har indgået et samarbejde med fem institutter ved KU, RUC og AAU om, at prisopgaven udbydes blandt deres studerende inden for studieretninger sociologi, antropologi og sociale indsatser. Studerer man på en lignende uddannelse, kan man også deltage.

Besvarelser fra færdige kandidater vil ikke blive taget i betragtning. Studerende, der færdiggør deres uddannelse i sommeren 2020, er undtaget fra dette, dvs. at de gerne må deltage i prisopgaven.

 

 

Praktisk info

Det er KAB Fonden, som står for den faglige afvikling af prisopgaven.

Besvarelserne skal være modtaget inden 14 august 2020, kl. 12.00.

De formelle krav til besvarelsen kan findes her (https://kabfonden.dk/index.php/priskonkurrence)

Bedømmelsen foregår i september og præmien på 100.000 kroner overrækkes ved et arrangement i efteråret 2020, som alle deltagende inviteres med til.

Udover muligheden for at vinde pengepræmien kan udvalgte deltagende få:

Bedømmelsesudvalget:

  • Ellen Højgaard Jensen, cand.scient.geograf, formand for KAB Fonden.
  • Stine Konradi, konsulent, cand.scient.pol., Konradi – livet i og mellem husene
  • Rikke Skovgaard Nielsen, sociolog, seniorforsker på BUILD, AAU.

Du kan deltage, hvis du er studerende på et af følgende eller lignende institutter:

  • Sociologisk Institut, KU.
  • Institut for Antropologi, KU
  • Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
  • Institut for Byggeri, By og Miljø, (BUILD), AAU

Flere oplysninger kan findes på www.kabfonden.dk. Har du spørgsmål til prisopgaven, er du velkommen til at ringe til Erik Christiansen på tlf. 36 38 38 00

KAB Fonden er stiftet af KAB i 1950. Fondens formål er med almennyttigt og samfundsmæssigt sigte at yde støtte til løsning af opgaver og problemer inden for bolig- og byggesektoren og til boligkulturelle aktiviteter. KAB fylder 100 år i 2020, og prisopgaven har tæt sammenhæng med KAB’s mission om at skabe rammer for et godt liv. Læs pressemeddelelsen