Ansøgning

KAB Fonden yder støtte til følgende hovedformål:

 • Byggeriets kvalitet og produktivitet

 • Ældre og handicappedes boligforhold.

 • Udvikling af bydele og boligområder.

 • Byomdannelse, byfornyelse samt by- og boligforbedring.

 • Byggeriets og boligsektorens internationalisering

Ved vurderingen af ansøgninger lægges der vægt på:

 • aktualitet, d.v.s. projekter, der er aktuelle i den offentlige debat på f.eks. boligområdet. Med aktualitet forstås også projekter, som må forventes at få aktualitet indenfor en overskuelig fremtid.

 • kvalitet, der bør være tale om opgaver/problemer/aktiviteter, der behandler emner set i en mere favnende kontekst.

 • betydning, hvilket indebærer, at fondens bevilling skal have væsentlig betydning for projektets realisering

 • alsidighed, det bør sikres, at samtlige støtteområder repræsenteres, men med opfyldelse af aktualitet og alsidighed.

 • størrelse, det tilstræbes at der én gang om året udloddes et større beløb til et enkelt projekt, afhængigt af vurderingen af de konkrete ansøgninger.

Råd og vink:

 • understreg det støtteområde, som ansøgningen falder indenfor.    

 • fonden støtter ikke lønrelaterede udgifter.

 • fonden tilhører de mindre fonde, og vore uddelinger ligger typisk mellem 10-30.000 kr. pr. uddeling.

Rejselegater eller lignende til studerende:

Bemærk, at fonden ikke yder støtte til studerende.

Ansøgning indsendes til fonden på særligt ansøgningsskema, der kan downloades her, eller rekvireres fra sekretariatet.

Sekretariatet

KAB Fonden

Arnold Nielsens Boulevard 60

2650  Hvidovre

(Til toppen)